ESITTELY


VR Sähkötekniset - STY ry toimii rautatiealan sähköteknisten toimihenkilöiden yhdyssiteenä, edustaa heitä ja kehittää heidän yhteiskunnallisia ja ammatillisia taitojaan sekä muita etujaan järjestöorganisaatioiden kautta.

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • toimia rautatiealan sähköteknisten toimihenkilöiden yhdyssiteenä, edustaa heitä ja kehittää heidän yhteiskunnallisia ja ammatillisia taitojaan sekä muita etujaan järjestöorganisaatioiden kautta.
  • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluja, antaa lausuntoja, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä kotimaassa ja ulkomailla sähköalan yrityksiin ja laitoksiin sekä ryhtyy muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimenpiteisiin.
  • Yhdistys voi liittyä jäseneksi samanlaisia tarkoitusperiä ajaviin muihin järjestöihin.

Yhdistys pyrkii edellä mainittuihin päämääriin

  • järjestämällä vapaa-ajan toimintaa, esitelmä- ja jäsentilaisuuksia
  • järjestämällä opinto- ja tutustumismatkoja
  • harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa
  • yhdistystoiminnalla

Seuraavien vuosien aikana yhdistyksen profiili tulee mukautumaan tapahtuviin työympäristän muutoksiin. Jäsenistön välityksellä kehitämme yhteyksiämme alan yritysmaailman ja laitetoimittajiin. Yhdistyksellämme on myös oiva mahdollisuus luoda kanssakäymistä eri yhdistysten kesken sähkötekniikan alueella. Samalla on mahdollisuus jakaa tietoa tietoteknikka-alan nopeasta kehityksestä kaikille sektoreille.

Tähän tulee kuva


Sivu päivitetty viimeksi: 4.4.2006